ບົດອວຍພອນທ່ານ ວິຈິດ ຊິນດາວົງ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ.

(GMT+08:00) 2013-11-15 18:20:15     cri

  ໃນນາມສ່ວນຕົວ ແລະ ໃນນາມຂອງພະນັກງານຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ທັງໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂື້ນຕື່ມໃນ 7 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍາວກວ່ານັ້ນ, ປະກອບສ່ວນແນະນຳລາວໃຫ້ຈີນ, ແນະນຳຈີນໃຫ້ລາວ ແລະ ແນະນຳລາວ, ຈີນ ໃຫ້ໂລກໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ດີຂື້ນຕື່ມ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ພະນັງງານ CRI ພາກພາສາລາວທຸກຄົນ ລວມທັງພວກສະຫາຍ ທີ່ປະຈຳຢູ່ວຽງຈັນ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ.