ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້

(GMT+08:00) 2013-12-03 14:27:32     cri


ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ບໍ່​ແມ່ນ​ລະຫວ່າງ​ເຮົາ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​​ຈາກ​ໄປ​ແລ້ວ, ຫາກ​ແມ່ນ​​ຂ້ອຍ​ຢືນຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ເຈົ້າ, ​ເຈົ້າ​ພັດ​ບໍ່ຮູ້​ຂ້ອຍຮັກ​ເຈົ້າ.

ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ບໍ່​ແມ່ນ​​ຂ້ອຍ​ຢືນຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ເຈົ້າ, ​ເຈົ້າ​ພັດ​ບໍ່ຮູ້​ຂ້ອຍຮັກ​ເຈົ້າ. ຫາ​ກ​ແມ່ນ​ພວກ​ເຮົາຮູ້​ວ່າ​ເຮົາຮັກ​ກັນ, ພັດ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້.

ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ບໍ່​ແມ່ນພວກ​ເຮົາຮູ້​ວ່າ​ເຮົາຮັກ​ກັນ, ພັດ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້. ຫາກ​ແມ່ນ​ເຮົາ​ອົດ​ຄວາມຄຶດຮອດ​ຕໍ່​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້, ພັດ​ຍັງ​ທຳທ່າ​ວ່າ ຕົວ​ເອງ​ບໍ່​ໃສ່ໃຈ.

ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ບໍ່​ແມ່ນ​ເຮົາ​ອົດ​ຄວາມຄຶດຮອດ​ຕໍ່​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້, ພັດ​ຍັງ​ທຳທ່າ​ວ່າ ຕົວ​ເອງ​ບໍ່​ໃສ່ໃຈ. ຫາກ​ແມ່ນຄວາມ​ໂຫດຫ້ຽມ​ໃນ​ໃຈ​ເຮົາ ສ້າງ​ຮ່ອງທີ່​ຄົນ​ຮັກ​ເຮົາ​ຂ້າມ​ບໍ່​ໄດ້.

​ໃນ​ໂລກ​ນີ້, ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ອີກ, ນັ້ນ​ກໍ່​ຄື, ຂ້ອຍ​ຈັບ​ມື​ເຈົ້າ, ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ພັດ​ຄຶດ​ຫາ​ຄົນ​ອື່ນ, ຂ້ອຍ​ທຳທ່າຮັກ​ເຈົ້າ, ​ເຈົ້າ​ພັດ​ເຫັນ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຮັກ​ເຈົ້າ​ແທ້.
ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ເຫັນ​ກັບ​ຕາ ​ບໍ່​ແມ່ນຈະ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ​​ແນ່ນອນ, ຕ້ອງ​ໃຊ້​ໃຈ​ໄປສຳຜັດ​ເອົາ, ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ຊອກ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈິງ​​ໄດ້.

ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ລະ​ຟາກ​ຟ້າ, ຫາກ​ແມ່ນ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ມາຫຼາຍ​ແລ້ວ, ​ແຕ່​ເຈົ້າ​ພັດ​ຍັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ.

ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ບໍ່​ແມ່ນ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ມາຫຼາຍ​ແລ້ວ, ​ແຕ່​ເຈົ້າ​ພັດ​ຍັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ. ຫາກ​ແມ່ນຂ້ອຍຮັກ​ເຈົ້າ, ​ແຕ່​ພັດ​ບອກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້, ​ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ບໍ່ສົນ​ຂ້ອຍ.
ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ​ແມ່ນສອງ​ຄົນ​ຮັກ​ກັນ, ​ແຕ່​ພັດ​ພົບ​ກັນ​ບໍ່​ຖືກ​ຍາມ, ຈຶ່ງ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້. ​ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ໂລກ​ນີ້, ​ແມ່ນຮອດ​​ເວລາ​ເຈົ້າຢາກ​ຖະໜອມ​ຫວງ​​ແຫນ​ຂ້ອຍ, ​ແຕ່​ຂ້ອຍ​ພັດ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ກັບ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ…