ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ

(GMT+08:00) 2013-12-11 15:25:05     cri

ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ


ຄ່ຳ​ຄືນ​ນີ້ ງຽບ​ເກີນ​ໄປ

ຈົນ​ບໍ່​ມີລົດ​​ແທັກ​ຊີ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຝັນ​ມາຮັບ​ເອົາ​ຂ້ອຍ

​ໃຈ​ຂ້ອຍຖືກ​ກາງ​ເວັນ​ຂັບ​ໄລ່ ​ແລ້ວ​ໄປມາ​ຢ່າງ​ໂດດດ່ຽວ ຢູ່​ເທີ​ງຂົ້ວ​ແຫ່ງ​ພະຍາດ​ນອນ​ບໍ່ຫຼັບ


​ແສງ​ແດດ, ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ?

ຂ້ອຍ​ຈະຮັດ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ເຊືອກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ກິນ​ແໜງ

​ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຫຼົງຕົວ​ແລະບໍ່​ເຂົ້າ​ນອນ​ແບບໝົດ​ຄວາມ​ຫວັງ