ມື້​ຝົນຕົກ

(GMT+08:00) 2014-01-14 10:18:54     criຂ້ອຍ​ມາ​

​​ເພາະ​ຂ້ອຍ​ຢາກ​ເຫັນ​ໜ້າ​ເຈົ້າ

ຂ້ອຍ​ໄປ​

​ເພາະຂ້ອຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຈົ້າ​��ລ້ວ

ຂ້ອຍ​ໄຫ້

​ເພາະ​ຂ້ອຍ​ຄຶດ​ຮອດ​ເຈົ້າ

ຂ້ອຍ​ໄຫ້​ອີກ

​ເພາະ​ຂ້ອຍຮູ້​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ຄຶ​ດຮອດ​ຂ້ອຍ

​ເປັນ​ຫຍັງ​ໄປ​ມາ​ກໍ່​ມີ​ນ້ຳຕາ?

​ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ ນັ້ນແມ່ນ​ມື້​ຝົນຕົກ