ງູ​ເຫົ່າ​ຂໍ​ກິນນ້ຳ​
2017-03-30 15:55:05  cri 


ຕາມທຳ​ມະ​ດາ​ແລ້ວ, ງູ​ເຫົ່າແລະຄົນທີ່ບໍ່ເປັນມິດກັນ, ​ແຕ່​ກໍ​ເກີດພາບ​ທີ່ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຢູ່​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ມີ​ງູ​​ເຫົ່າ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ເລືອ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ຫຼັງ​ອົດ​ຄວາມ​ຫິວ​​ໂຫຍ​ບໍ່​ໄຫວ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເກີດ​ສະພາບ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົງສານ,​ຊາວບ້ານ​ໃຈ​ບຸນ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ມັນ​ດື່ມ.


ຕາມທຳ​ມະ​ດາ​ແລ້ວ, ງູ​ເຫົ່າມັກ​ຫຼົບຫຼີກ​ຄົນ, ​ແຕ່​ກໍ​ເກີດພາບ​ທີ່ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຢູ່​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ມີ​ງູ​​ເຫົ່າ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ເລືອ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ຫຼັງ​ອົດ​ຄວາມ​ຫິວ​​ໂຫຍ​ບໍ່​ໄຫວ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເກີດ​ສະພາບ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົງສານ,​ຊາວບ້ານ​ໃຈ​ບຸນ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ມັນ​ດື່ມ.

ຕາມທຳ​ມະ​ດາ​ແລ້ວ, ງູ​ເຫົ່າມັກ​ຫຼົບຫຼີກ​ຄົນ, ​ແຕ່​ກໍ​ເກີດພາບ​ທີ່ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຢູ່​ບ້ານ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ມີ​ງູ​​ເຫົ່າ​ໂຕ​ໜຶ່ງ​ເລືອ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ຫຼັງ​ອົດ​ຄວາມ​ຫິວ​​ໂຫຍ​ບໍ່​ໄຫວ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເກີດ​ສະພາບ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົງສານ,​ຊາວບ້ານ​ໃຈ​ບຸນ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ມັນ​ດື່ມ.

ຂ່າວ-ບົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ