>>[ເທບນິຍາຍ]
”ຊຸ້ຍເຢິນເຮັດໄຟດ້ວຍການເອົາໄມ້
 ຮຸກຖູກັນ”
 
ກະສັດຢາວແລະຊຸ້ນພະລາຊະທານ
 ລາຊະບັນລັງ
 
ພູເທວະດາຫ້າໜ່ວຍ 
ພານກູສ້າງຟ້າແລະດິນ 
ນູວາປະດິດສ້າງມະນຸດ 
”ທ້າວນີວລາງນາງຈີ່ນູ” 
ຄວາຟູໄລ່ນຳດວງຕາເວັນ
ຫວງຕີ້ສູ້ລົບກັບຊືໂຢວ 
ໂຮວອີຍິງຕາເວັນ 
ນາງສາງເອີຂຶ້ນສູ່ດວງພະຈັນ 
ເຈົ້າກຸນແລະເຈົ້າອີປົວແປງໄພນ້ຳຖ້ວມ 
ໂຮວຈີ້ກັບເຂົ້າທັງຫ້າ 
>>[ນິທານສຸພາສິດ]
ແຕ້ມງູມີຕີນ 
ເຮີຊືຖະຫວາຍຢົກໃຫ້ເຈົ້າຊີວິດ 
ທ່ານໝໍປຽນເຊ້ເລົ່າພະຍາດ 
ໂຈ່ວຈີ້ແຂ່ງຄວາມງາມ 
ກົບໃນສ້າງ 
ໝາຈິ້ງຈອກອາໄສອິດທິພົນຂອງເສືອ 
ພໍ່ເຖົ້າຢູກົ່ງຍ້າຍພູ 
ນັກບວດສາສະໜາເຕົາຢູ່ເທິງພູຫຼາວຊ່ານ 
ຕົ່ງໂກ່ກັບໝາໄນ 
ຄຶດຢາກໄປໃຕ້ລົດພັດພາໄປທາງເໜືອ
>>[ນິທານປູຊະນີຍະສະຖານ]
ນິທານເລື່ອງພູອູຖາຍຊ່ານ 
ນິທານກ່ຽວກັບໜອງຊີ່ຫູ 
ມະຫາວິຫານຢົງເຮີກົງ ວັດວາອາຮາມ
ຂອງນິກາຍເຫຼືອງສາສະໜາພຸດນິກາຍລາມາ

ທາດໄມ້ເມືອງອິ້ນແຂວງຊ່ານຊີ 
ນິທານເລື່ອງວັງບຸດຕະລາ 
ວັດງອຍຜາຂອງແຂວງຊ່ານຊີຈີນ 
ນິທານກ່ຽວກັບວັງກູກົ່ງເສິນຢາງ 
ນິທານກ່ຽວກັບຮ່ອມຊ່ານເຊຍແມ່ນ້ຳ
 ຢາງເຊ
 
ນິທານເລື່ອງສີລາຈາລຶກເປົ່າຂອງ
 ສຸສານສຽນລິງ
 
ນິທານກ່ຽວກັບພູລູຊ່ານ 
ນິທານກ່ຽວກັບພູຫວງຊ່ານ 
ນິທານກ່ຽວກັບສານເຈົ້າຈິ້ນ 

>>[ນິທານສຸພາສິດ]
ເດັກນ້ອຍເປັນຄົນສະຫລາດ
ນິທານ”ຮ້ອງບາດໜຶ່ງ, ຄົນກໍຕື່ນຕົກ
 ໃຈໂລດ”

ເລື່ອງ:ຍິງເປົ້າຮ້ອຍກ້າວ 
ເລື່ອງບໍ່ກົ້ງຫລັງເພື່ອເຂົ້າຫ້າເດກາລີດ  
ຕົງຟ່າງໂຊ້ວທວງເອົາເຂົ້າສານຍ້າຍ
 ໄປຢູ່ຊາງອ່ານ

ເລື່ອງ​ຈູດ​ໄຟ​ສັນຍານຢອກ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​
 ບໍ​ລິ​ວານ
 
ເລື່ອງຮານຊິ້ນໄດ້ຮັບຄວາມຢຽດຫຍາມ
 ຍ້ອນລອດກ້ອງຂາຂອງຄົນອື່ນ

ເລື່ອງປາດເຂົ້າປຽກແຂ້ນແລະຜັກດອງ 
ນິທານເລື່ອງ”ເຈ້ຍຂອງເມືອງໂລ້ຢາງ
 ແພງຫຼາຍ”
 
ເລື່ອງ”ມາວຊຸຍສະເໜີຕົນເອງ”
ນິທານເລື່ອງຄວາມຝັນນານເຄີ່ 
ນິທານເລື່ອງແວ່ນແຫງຈອດດີຄືນໃໝ່
ນິທານສຸພາສິດ”ຊີປູ້ເສີງຊື” 
ນິທານສຸພາສິດ”ສຽນຈູໂຮ້ວກົ່ງ” 
ນິທານສຸພາສິດ”ຊີວຈ່ຽງທ້ານຮວາ” 
ນິທານສຸພາສິດ”ສານເຢີນເສີງຫູ່” 
ນິທານກສຸພາສິດ”ຊື້ມ້ຽນສູເກິ” 
ນິທານສຸພາສິດ”ຫລີນໜີວຄຸຍສຽງ”ຊົ້ງອີ້ 

>>[ນິທານສະຕິປັນຍາ]
ຄັນຄາກຢອກມັງກອນ 
ໃຊ້ໝາກຄາຍສອງໜ່ວຍຂ້າທະຫານ
 ສາມຄົນ
 
ນິທານຂອງຊີເມິນປ້າວ 
ຖຽນຈີ້ແຂ່ງມ້າ
ນິທານຊູລົງຊັກຊວນພະລາຊະຊົນນີ
 ເມືອງຈ້າວ
 
ນິທານເຮືອຫຍ້າຢືມທະນູ 
ນິທານເລື່ອງກ່ຽວກັບໂມ້ຈື 
ນິທານກ່ຽວກັບ”ກົນອຸບາຍເມືອງເປົ່າ”
>>[ນິທານການທະຫານ]
ໂຈວຢາຟູດັບສູນການວຸ້ນວາຍຂອງເຈົ້າ
 ພະຍາ 7 ຄົນ

ປິດລ້ອມເມືອງເວີ້ຍເພື່ອກອບກູ້ເມືອງຈ້າວ 
ນິທານບັ້ນລົບຈີງຊິງ  
ນິທານບັ້ນລົບເຟີຍສຸຍ 
ບັ້ນລົບຊາງພິງ 
ບັ້ນລົບເສົາກຸ້ຍຕ້ານເມືອງຊີ 
ນິທານບັ້ນລົບປາຍຈູ 
ນິທານ”ໄຟໄໝ້ຊື້ປີ້”
ນິທານ”ງານລ້ຽງຮົງເມີນ”