>>[ເຈົ້າຊີວິດສະໄໝບູຮານ]
ຊິນສີຮົງເຕ ເຈົ້າຊີວິດຜູ້ສ້າງລະບອບສູນ
 ກາງໂຮມອຳນາດ
 
ສົມເດັດລິວປາງ ເຈົ້າຊີວິດລາຊະວົງຮ້ານ 
ເຈົ້າອີ   • ເຈົ້າຢາວແລະເຈົ້າຊຸ້ນ  
ເຈົ້າເສິນໜົງ 
ເຈົ້າຟູຊີ່ ເຈົ້າຊີວິດອົງທຳອິດ
>>[ນັກການເມືອງ ນັກນຶກຄິດສະໄໝ
  ບູຮານ]

ຮານເຟຈື ນັກປາດເນຕິສາດ
ຈ່ວງຈື     • ເມີ້ງຈື 
ຂົງຈືແລະທິດສະດີຂອງນັກປັດຊະຍາຂົງຈື 
ເຫຼົາຕ່ານ ຜູ້ສ້າງສາສະໜາເຕົາ 
>>[ນັກວິທະຍາສາດສະໄໝບູຮານ]
ຈູຊົງຈື່ແລະອັດຕາຮອບວົງມົນ 
ຫຼີຊືເຈີ່ນ ນັກວິທະຍາສາດຢຸກຢາ 
ຈ່າງເຫິງ ນັກດາລາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງດົ່ງດັງ
 ໃນສະໄໝຕົ່ງຮັ້ນ
 
>>[ຜູ້ອື່ນໆ]
ໝໍຢາທິບຮວາໂຖ ການລຸກຮືຂຶ້ນທີ່ນຳພາ
ໂດຍເສິນເຊິ້ງແລະອູກວາງ
  
ນາງງາມຫວັງຈ່າວຈຸນ • ອ້ຽນຈື  • ຊູອູ 
ນິທານເລື່ອງກວນຈົ້ງກັບປ້າວຊູຢາ  
ເຈົ້າສູຈ່ວງ ຢູໂປຢາກັບຈົ່ງຈືຊີ 
ບັນພະບູລຸດນັກການທະຫານ--ຊຸນອູ
ທ່ານຊີຈີ້ກວາງ ພະຊວນຈ້າງ 
ພະຈ້ຽນເຈີ່ນ