>>[ປະເພນີຂອງມື້ບຸນ]
ບຸນກຸດຈີນ  • ບຸນສີສຽວ 
ບຸນເດືອນ9ອອກໃໝ່9ຄ່ຳ 
ບຸນເທດສະການຕວນອູ 
ບຸນຂະໜົມບົວລອຍ 
ປະເພນີບຸນກຸດຈີນຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນ
 ໜ້ອຍຂອງຈີນ

ບຸນເທດສະການມື້ຂຶ້ນ8ຄ່ຳເດືອນ12 
ພື້ນສືບກ່ຽວກັບ”ຊູຊີ”ວັນສິ້ນປີ 
>>[ຮີດຄອງປະເພນີພື້ນເມືອງ]
ຕົ່ງຈື້(ວັນກາງລະດູໜາວ)ທີ່ມ່ວນໆ 
ບຸນຊິງໝິງ(ບຸນເຮັດອະນາໄມປ່າຊ້າ) 
ພື້ນສືບກ່ຽວກັບການຂອບໃຈເທບ
 ພະເຈົ້າຄີໄຟ
 
ປະເພນີແຕ່ງດອງຂອງຈີນ 
>>[ປະເພນີອາຫານການກິນ]
ຄວາມຊິນເຄີຍດື່ມນ້ຳຊາຂອງຊາວຈີນ 
ຄວ້າຍຈື(ໄມ້ຖູ່)ທີ່ມີເອກະລັກພິເສດ
ປະເພນີອາຫານການກິນຂອງຈີນ
ການປົວພະຍາດດ້ວຍອາຫານແລະ
 ອາຫານທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ
 
ອາຫານມື້ບຸນສາມຢ່າງໃຫຍ່ຂອງຈີນ--ຂະ
 ໜົມບົວລອຍ,ເຂົ້າຕົ້ມແລະຂະໜົມໄຫວ້
 ພະຈັນ
 
ຂະໜົມກ້ຽວຂອງຈີນ