>>[ງິ້ວປັກກິ່ງຂອງຈີນ]
“ລຽນພູ”ຄືການແຕ່ງໜ້າໃນງິ້ວປັກກິ່ງ 
ຕົວສະແດງໃນງິ້ວປັກກິ່ງ 
ປະຫວັດສາດງິ້ວປັກກິ່ງ 
>>[ລະຄອນທ້ອງຖິ່ນຈີນ]
ງິ້ວຫວງໄມ • ງິ້ວຄຸນ • ງິ້ວຢູ້
>>[ນິທານງິ້ວ]
ເລື່ອງງິ້ວ “ຈ້າວຊືກູ່ເອີ” 
 (ແປວ່າລູກກ້ຳພອຍນາມສະກຸນຈ້າວ)

ເລື່ອງງິ້ວ”ຖົງໂສລິນໜາງ” 
ເລື່ອງງິ້ວ”ທ້າວຊືລາງຢາມແມ່” 
ເລື່ອງງິ້ວ”ມູຕ່ານຖິງ”
 (ແປວ່າ:ສາລາດອກໂບຕັນ)
 
ເລື່ອງງິ້ວ”ປາຍເສີຈວ້ານ”
 (ແປວ່າ:ເລື່ອງງູຂາວ)
 
ເລື່ອງ”ປາຍເຈຖົງຊິ່ນ”(ແປວ່າ:ເປັນຈິດ
 ໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
 ລຳບາກນາໆປະການ)
 
ເລື່ອງງິ້ວ”ຫູ້ຈ້ຽງສິງເສົາໄມເຢິນເອິນ”
 (ແປວ່າ:ເລື່ອງຄວາມຮັກແລະອາຄາດ
 ບາດໝາງຂອງນາຍພົນຜູ້ເກັ່ງກ້າແລະ
 ບຸນຄຸນຂອງນາງງາມ)
 
ເລື່ອງງິ້ວ”ກຸ້ຍໄຝ່ຈຸ້ຍຈີວ” (ແປວ່າ:ພະຊາຍາເມົາເຫຼົ້າ)