ເສືອ​ເງິນ

中国国际广播电台


       (ພາບ: ​ໃນ​ສະ​ໄໝທ້າຍ​ຍຸດທະ​ຈັກ,ຂຸດ​ອອກ​ຈາກ​ເຊີນ​ມູ້​ຂອງ​ແຂວງ​ສ້າ​ນຊີ່)