ຊາມ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ​ສີ​ມີ​ຮູບເຕັ້ນລຳ​ດຶກ​ດຳ​ບັນ

中国国际广播电台


      ນີ້​ແມ່ນ​ຊາມ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ​ທີ່​ຂຸດ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ຊູນ​ເຈຍ​ຈ້າຍ​ເມືອງ​ຕ້າ​ທົ່ງ​ແຂວງ​ຊິ່ງ​ໄຫ​ຂອງ​ຈີນ​ເມື່ອ​ປີ 1973. ​ເບື້ອງ​ໃນຂອງ​ຊາມໄດ້​ແຕ້ມຮູບ​ເຕັ້ນລຳ​ທີ່​ຄື​ກັນ​ສາມ​ຈຸ,ຫ່າງ​ຈາ​ກປັດຈຸບັນ​ປະມານ 5000 ປີ,​ແມ່ນຮູບເຕັ້ນລຳ​ດຶກ​ດຳ​ບັນ​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ກວ່າໝູ່​ໃນ​ປັດຈຸບັນ.