ຮູບ​ປັ້ນທະຫານ​ມ້າ​ຊິນ​ສີ​ຮົງ​ເຕ​ແມ່ນປັ້ນ​​ແນວ​ໃດ

中国国际广播电台

            ປີ 1989 ​ໃນ​ເວລາ​ໜ່ວຍ​ວຽກ​ງານ​ຊາງ​ອ່ານ​ລາຊະວົງ​ຮັ້ນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ
ຄວ້າ​ບູຮານ​ນະ​ຄະດີ​ແຫ່ງ​ສະພາ​ບັນດິດ​ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ​ຈີນ​ເຈາະຢັ່ງ​ແທກ​ຢູ່​ນາ
ສວນ​ປູກ​ຜັກ​ຂອງ​ຕາ​ແສງ​ລິ້ວຊູ່​ນພູ້​ເຂດ​ຊື້​ຢາງ​ເມືອງ​ຊີ່​ອ່ານ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ຄົ້ນພົບ​ເຕົາ​21 ຫຼັງ
ທີ່​​ເຜົາ​ຮູບ​ປັ້ນທະຫານ​ມ້າ​​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ລາຊະວົງ​ຊີ່​
ຮັ້ນ​ທີ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ປັດຈຸບັນ​ປະ
ມານ 2100 ປີ,​ແລະ​ໄດ້​ຂຸດ​ອອກ​ຮູບ​ປັ້ນຫຼາຍພັນ​ອັນ. ນີ້​ແມ່ນ​ເຕົາ​ຝ່າຍ​ປົກຄອງທີ່​ເຜົາ​ຮູບ​ປັ້ນທະຫານ​ແລະ​ມ້າ​ທີ່​ໃຊ້​ສຳລັບ​ຝັງ​ສົບ​ໃຫ້​ເຈົ້າຊີວິດ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ໂດຍ​ຈຳ​ເພາະ. ​ເຕົາ​ຝ່າຍ​ປົກຄອງງວດ​ນີ້​ມີ​ຂະໜາດ​​ໃຫຍ່,ຜົນ​ຜະລິດ​ສູງ,​ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ສອງ​​ເຕົາ​ຍັງ​ໄດ້​ກອງ​ເບົ້າຮູບ​ປັ້ນ​ເຕັມໆ,​ແຕ່ລະ​ເຕົາ​ມີ 350 ຮອດ 400 ອັນ. ​ເມື່ອ​ເປັນ​ແນວ​ນີ້ ​ໃນ 21 ​ເຕົາ​,​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ກໍ​ສາມາດ​ເຜົາ​ຮູບ​ປັ້ນ 7350 ຮອດ 8400 ອັນ. ​ເມື່ອສັງ​ເກດ​ຈາກ​ຂະໜາດ​ການ​ຜະລິດ​ແນວ​ນີ້​ເຫັນ​ວ່າ,ຮູບປັ້ນທະຫານ​ແລະ​ມ້າ​​​ໃນ​ລາຊະວົງ​ຊິນ​ແລະ​
ຮັ້ນ
ມີ​ຂະໜາດ​​ໃຫຍ່​ກໍບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງປະຫຼາດ.

ຮູບ​ປັ້ນທີ່​ຂຸດ​ອອກ​ຈາກ​ຂຸມ​ຝັງ​ສັບເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງຫຼາຍ​ ໄດ້​ຮູ້​ວິທີ​ປັ້ນຮູບ​ປັ້ນທະ
ຫານ​ແລະ​ມ້າ. ກ່ອນອື່ນ​​ແມ່ນ​ເຮັດ​ເບົ້າ,​ແຕ່​ເບື້ອງ​ໜ້າ​ຕ້ອງ​ຄວັດ​ກ່ອນ​ເຜົາ. ກ່ອນ​ເຜົາ​ບໍ່​ໄດ້​ທາສີ,​ແຕ່​ສ່ວນຫຼາຍທີ່​ສຸດ​ຕ້ອງ​ທາສີ​ຂາວ​ພາຍຫຼັງ​ເຜົາ​ສຳ​ເລັດ​​ແລ້ວ. ​​ໃນ​ເວລາ​ເຜົາ,ການຈັດວາງ​​ເບົ້າ​ກໍ​ມ່ວນຫຼາຍ. ມັນ​ກົງກັນຂ້າມ​ກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຄົນ​ທັງຫຼາຍ,ບໍ່​ແມ່ນ​ຕີນ​ຢູ່​ລຸ່ມ,ຫາກ​ແມ່ນ​ຫົວ​ຢູ່​ລຸ່ມ,ຕີນ​ຢູ່​​ເທິງ. ວິທີ​​ຈັດວາງ​ແນວ​ນີ້​ແມ່ນ​ຕາມຫຼັກວິທະຍາ
ສາດ,​ເພາະວ່າ​ເບື້ອງ​​ເທິງ​ຂອງ​ຄົນ​ໜັກ​ກວ່າ​ເບື້ອງ​ລຸ່ມ,ຫົວ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ຈະ​ໜັກ​ແໜ້ນ​ສົມຄວນ,​ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ພັງ​ທະ​ລາຍ. ທັງ​ນີ້​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ,ຫວ່າງ 2 ພັນ​ກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ,ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ຈີນ​ກໍ​ໄດ້​ກຳຫຼັກ​ມູນ​ວິທະຍາສາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໃຈກາງ​ນ້ຳໜັກ​ແລ້ວ. ຫຼັງຈາກ​ຄົ້ນ
ພົບ​ຮູບ​ປັ້ນທະຫານ​ແລະ​ມ້າ​ແລ້ວ,​ໃນ​ເວລາຄົນ​​ເຮົາ​ລອກ​ແບບ​ເຮັດ​ຮູບ​ປັ້ນມ້າ​ນັ້ນ,ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ກຳ​ວິທີ​ດັ່ງກ່າວ,​ໃນ​ເວລາ​ຈັດວາງ​​ເບົ້າຮູບ​ປັ້ນມ້າ​ໃຫ້​ຕີນ​ຢູ່​ລຸ່ມ,​ແລ້ວ​ພາ​ໃຫ້​ພັງ​ທະລາ​ຍ,ຈຶ່ງລົ້ມ​ແຫຼວຫຼາຍ​ເທື່ອ. ນອກ​ນີ້ ​ໃນ​ລາຊະວົງ​ຊິນ​ໄດ້​ປະຕິບັດລະບອບ​ໃຫ້​ຊ່າງ​ປັ້ນຮູບ​ຄວັດ​ຊື່​ຂອງ​ຕົນ​​ໃສ່​ຮູບ​ປັ້ນ. ​ແຕ່​ເດີມ​ເຮັດ​ແນວ​ນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ປົກຄອງ​ກວດກາຈຳນວນ​ແລະ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ຮູບ​ປັ້ນ,​ແຕ່​ພັດ​ໄດ້​ຈົ່ງ​ຊື່​ຂອງ​ຊ່າງ​ສິລະ​ປະ​ງວດ​ໃຫຍ່​​ໄວ້​ໃຫ້​ຄົນ​ຮຸ່ນຫຼັງ. ປັດຈຸບັນ ສາມາດ​ຈຳ​ແນ​ກຊື່​ຂອງ 85 ຄົນ​ເຊັ່ນ​ກົງ​ປິງ​ແລະ​ກົງ​ຈ່ຽງ​ເປັນຕົ້ນ.