ຄູຫາຫຼົງເໝິນ 
ພູເອີໄມແລະພະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ເລີ້ຊານ
ຄູຫາຢຸນກາງ 
ຮ່ອງຮອຍທະນີຄົນປັກກິ່ງທີ່ບ້ານ
 ໂຈວໂຂວຕ້ຽນ
 
ເມືອງເກົ່າລີ້ຈ່ຽງ   • ພູຮວງຊານ
ກຳແພງເມືອງຈີນ
ຄູຫາມໍ້ກ່າວເມືອງຕຸ່ນຮວງ
ສານເຈົ້າຂົງຈື້,ສຳນັກຂົງຈື້ແລະສຸສານຂົງຈື້
ເມືອງເກົ່າຜິງຢາວຊານຊີ
ສຸສານຊິນຊີວອງເຕ້ແລະຮູບປັ້ນທະ
 ຫານມ້າ
 
ພະລາຊະວັງກູກົງປັກກິ່ງ 
ຫໍທຽນຖານ 
ວັງບຸດຕະລາ