ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ຂະ​ແໜງ​ການ​ປູກດອກ​ໄມ້​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ

cri2018-06-13 17:02:33

图片默认标题_fororder_1122976350_15288465460451n
ໃນ​ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ບ້ານ​ຢ້ຽນ​ຊ່ານ​ຫົງ​ຕາ​ແສ​ງ​ຢາງ​ຈຽວ​ເຂດ​ວູ​ລົງ​ກຳ​ແພງ​ນະ​ຄອນ​ຈຸ່ງ​ກິງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຮູບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແບບ “ບໍ​ລິ​ສັດ+​ບ້ານ+ຄອບ​ຄົວຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ+​ສູນ​ຜະ​ລິດ”​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ປູກດອກ​ໄມ້, ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແລະ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ແບ່ງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ່, ເງິນ​ເດືອນ, ຄ່ຳ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ອື່ນໆ.

图片默认标题_fororder_1122976350_15288465459911n

图片默认标题_fororder_1122976350_15288465460991n

图片默认标题_fororder_1122976350_15288465462051n

图片默认标题_fororder_1122976350_15288465461551n

ໃນ​ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ບ້ານ​ຢ້ຽນ​ຊ່ານ​ຫົງ​ຕາ​ແສ​ງ​ຢາງ​ຈຽວ​ເຂດ​ວູ​ລົງ​ກຳ​ແພງ​ນະ​ຄອນ​ຈຸ່ງ​ກິງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຮູບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແບບ “ບໍ​ລິ​ສັດ+​ບ້ານ+ຄອບ​ຄົວຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ+​ສູນ​ຜະ​ລິດ”​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ປູກດອກ​ໄມ້, ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແລະ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ແບ່ງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ່, ເງິນ​ເດືອນ, ຄ່ຳ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ອື່ນໆ.