ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ເຂດ​ກວາງ​ຊີ​​ເລັ່ງຫໍ​ເຂົ້າຕົ້ມ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບ​ບຸນ​ຕ່ວນ​ອູ

CRI2018-06-13 17:10:53

图片默认标题_fororder_8c387122c5ad4289b81940833b4ece5e
ວັນ​ທີ 12 ມິຖຸນາ​ນີ້ ຢູ່​ບ້ານຊີ່​ກູ​ໂ​ພ່ ຕາ​ແສງ​ຢາ​ຢາ​ວ ​ເມືອງຣົງອ່ານ ນະຄອນຫຼິວ​ໂຈ່​ວ ​ເຂດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ກວາງ​ຊີ, ພີ່ນ້ອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ ​ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍໆ​ຄົນ​ພວມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫໍ່​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບບຸນ​ຕ່ວນ​ອູ​ ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຈີນທີ່​ໃກ້​ຈະ​ໝູນວຽນມາ​ເຖິງ. ​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ​​ເຫຼົ່ານີ້ທັງສະດຸດ​ຕາ ທັງມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ແລະ​ນິ້ມ​ນວນ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ.

图片默认标题_fororder_6d0946db6a474550a03036cb506bcefc
ວັນ​ທີ 12 ມິຖຸນາ​ນີ້ ຢູ່​ບ້ານຊີ່​ກູ​ໂ​ພ່ ຕາ​ແສງ​ຢາ​ຢາ​ວ ​ເມືອງຣົງອ່ານ ນະຄອນຫຼິວ​ໂຈ່​ວ ​ເຂດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ກວາງ​ຊີ, ພີ່ນ້ອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ ​ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍໆ​ຄົນ​ພວມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫໍ່​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບບຸນ​ຕ່ວນ​ອູ​ ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຈີນທີ່​ໃກ້​ຈະ​ໝູນວຽນມາ​ເຖິງ. ​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ​​ເຫຼົ່ານີ້ທັງສະດຸດ​ຕາ ທັງມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ແລະ​ນິ້ມ​ນວນ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ.

图片默认标题_fororder_16cac61a7efd4957a6b5aac6b7a4a2ab
ວັນ​ທີ 12 ມິຖຸນາ​ນີ້ ຢູ່​ບ້ານຊີ່​ກູ​ໂ​ພ່ ຕາ​ແສງ​ຢາ​ຢາ​ວ ​ເມືອງຣົງອ່ານ ນະຄອນຫຼິວ​ໂຈ່​ວ ​ເຂດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ກວາງ​ຊີ, ພີ່ນ້ອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ ​ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍໆ​ຄົນ​ພວມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫໍ່​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບບຸນ​ຕ່ວນ​ອູ​ ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຈີນທີ່​ໃກ້​ຈະ​ໝູນວຽນມາ​ເຖິງ. ​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ​​ເຫຼົ່ານີ້ທັງສະດຸດ​ຕາ ທັງມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ແລະ​ນິ້ມ​ນວນ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ.

图片默认标题_fororder_e935de9aff214d78a0e94d07847b2202
ວັນ​ທີ 12 ມິຖຸນາ​ນີ້ ຢູ່​ບ້ານຊີ່​ກູ​ໂ​ພ່ ຕາ​ແສງ​ຢາ​ຢາ​ວ ​ເມືອງຣົງອ່ານ ນະຄອນຫຼິວ​ໂຈ່​ວ ​ເຂດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ກວາງ​ຊີ, ພີ່ນ້ອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ ​ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍໆ​ຄົນ​ພວມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫໍ່​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບບຸນ​ຕ່ວນ​ອູ​ ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຈີນທີ່​ໃກ້​ຈະ​ໝູນວຽນມາ​ເຖິງ. ​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ​​ເຫຼົ່ານີ້ທັງສະດຸດ​ຕາ ທັງມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ແລະ​ນິ້ມ​ນວນ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ.

图片默认标题_fororder_f517387832024e6ea1348606b58acba3

ວັນ​ທີ 12 ມິຖຸນາ​ນີ້ ຢູ່​ບ້ານຊີ່​ກູ​ໂ​ພ່ ຕາ​ແສງ​ຢາ​ຢາ​ວ ​ເມືອງຣົງອ່ານ ນະຄອນຫຼິວ​ໂຈ່​ວ ​ເຂດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ກວາງ​ຊີ, ພີ່ນ້ອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງ​ ​ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍໆ​ຄົນ​ພວມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຫໍ່​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບບຸນ​ຕ່ວນ​ອູ​ ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຈີນທີ່​ໃກ້​ຈະ​ໝູນວຽນມາ​ເຖິງ. ​ເຂົ້າຕົ້ມ 5 ສີ​​ເຫຼົ່ານີ້ທັງສະດຸດ​ຕາ ທັງມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ແລະ​ນິ້ມ​ນວນ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ.