ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ບ້ານ​ເຜົ່າ​ຕົ້ງ​ເຂດກວາງ​ຊີ​ຈີນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ເກັບ​ກ່ຽວ

cri2018-08-10 16:34:48

图片默认标题_fororder_1123250207_15338637253511n
​ວັນ​ທີ 9 ສິງ​ຫາ​ນີ້, ເຂົ້າ​ດໍໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 1300 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ​ຂອງ​ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຕົ້ງ​ຊ່ານ​ຈ່ຽງ​ນະ​ຄອນ​​ຫຼິວ​ໂຈ່ວ​ເຂດກວາງ​ຊີ​ຈີນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ເກັບ​ກ່ຽວ. ຊາວ​ນາ​ທັງ​ຫຼາຍ​​ພາ​ຍາ​ຍາມ​ເກັບ​ກ່ຽວເຂົ້າ​ດໍ​ທ່າມ​ກາງອາ​ກາດ​ຮ້ອນ, ​ທົ່ງ​ນາ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ພູ​ຜາ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ງາມ​ເຫຼືອ​ເກີນ.

图片默认标题_fororder_1123250207_15338637252371n
​ວັນ​ທີ 9 ສິງ​ຫາ​ນີ້, ເຂົ້າ​ດໍໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 1300 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ​ຂອງ​ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຕົ້ງ​ຊ່ານ​ຈ່ຽງ​ນະ​ຄອນ​​ຫຼິວ​ໂຈ່ວ​ເຂດກວາງ​ຊີ​ຈີນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ເກັບ​ກ່ຽວ. ຊາວ​ນາ​ທັງ​ຫຼາຍ​​ພາ​ຍາ​ຍາມ​ເກັບ​ກ່ຽວເຂົ້າ​ດໍ​ທ່າມ​ກາງອາ​ກາດ​ຮ້ອນ, ​ທົ່ງ​ນາ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ພູ​ຜາ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ງາມ​ເຫຼືອ​ເກີນ.

图片默认标题_fororder_1123250207_15338637251861n
​ວັນ​ທີ 9 ສິງ​ຫາ​ນີ້, ເຂົ້າ​ດໍໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 1300 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ​ຂອງ​ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຕົ້ງ​ຊ່ານ​ຈ່ຽງ​ນະ​ຄອນ​​ຫຼິວ​ໂຈ່ວ​ເຂດກວາງ​ຊີ​ຈີນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ເກັບ​ກ່ຽວ. ຊາວ​ນາ​ທັງ​ຫຼາຍ​​ພາ​ຍາ​ຍາມ​ເກັບ​ກ່ຽວເຂົ້າ​ດໍ​ທ່າມ​ກາງອາ​ກາດ​ຮ້ອນ, ​ທົ່ງ​ນາ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ພູ​ຜາ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ງາມ​ເຫຼືອ​ເກີນ.

图片默认标题_fororder_1123250207_15338637254991n

​ວັນ​ທີ 9 ສິງ​ຫາ​ນີ້, ເຂົ້າ​ດໍໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 1300 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ​ຂອງ​ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຕົ້ງ​ຊ່ານ​ຈ່ຽງ​ນະ​ຄອນ​​ຫຼິວ​ໂຈ່ວ​ເຂດກວາງ​ຊີ​ຈີນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ເກັບ​ກ່ຽວ. ຊາວ​ນາ​ທັງ​ຫຼາຍ​​ພາ​ຍາ​ຍາມ​ເກັບ​ກ່ຽວເຂົ້າ​ດໍ​ທ່າມ​ກາງອາ​ກາດ​ຮ້ອນ, ​ທົ່ງ​ນາ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ພູ​ຜາ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ງາມ​ເຫຼືອ​ເກີນ.