ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ສິ​ລະ​ປະ​ການ​ປັ້ນ​ແປ້ງ​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ຂອງ​ເມືອງ​ລານ​ຊ້ຽນ​ແຂວງ​ຊ່ານ​ຊີ່

cri2018-09-14 16:19:53

图片默认标题_fororder_1

ການ​ປັ້ນ​ແປ້ງ​ແມ່ນ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ເມືອງ​ລານ​ຊ້ຽນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວີລຽງ​ແຂວງ​ຊ່ານ​ຊີ່ ສ​ປ ຈີນ ເຊິ່ງ​ມີ​ສີ​ມື​ປາ​ນີດ​ແລະ​ມີຫຼາຍຂັ້ນ​ຕອນ, ພຽງ​ແຕ່​ສີ​ມື​ປັ້ນ​ຮູບ ກໍ​ມີຫຼາຍ​ສິບ​ຊະ​ນິດ. ຫຼາຍ​ປີ​ມານີ້, ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ລານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 5 ແຫ່ງ​ຢູ່​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ລານ​ເຊີງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ກຳ​ເນີດ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໃຫ້​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ສິ​ລະ​ປະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສີ​ມື ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ແລະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສີ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນິ​ຍົມ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

图片默认标题_fororder_2

ການ​ປັ້ນ​ແປ້ງ​ແມ່ນ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ເມືອງ​ລານ​ຊ້ຽນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວີລຽງ​ແຂວງ​ຊ່ານ​ຊີ່ ສ​ປ ຈີນ ເຊິ່ງ​ມີ​ສີ​ມື​ປາ​ນີດ​ແລະ​ມີຫຼາຍຂັ້ນ​ຕອນ, ພຽງ​ແຕ່​ສີ​ມື​ປັ້ນ​ຮູບ ກໍ​ມີຫຼາຍ​ສິບ​ຊະ​ນິດ. ຫຼາຍ​ປີ​ມານີ້, ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ລານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 5 ແຫ່ງ​ຢູ່​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ລານ​ເຊີງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ກຳ​ເນີດ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໃຫ້​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ສິ​ລະ​ປະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສີ​ມື ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ແລະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສີ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນິ​ຍົມ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

图片默认标题_fororder_3

ການ​ປັ້ນ​ແປ້ງ​ແມ່ນ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ເມືອງ​ລານ​ຊ້ຽນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວີລຽງ​ແຂວງ​ຊ່ານ​ຊີ່ ສ​ປ ຈີນ ເຊິ່ງ​ມີ​ສີ​ມື​ປາ​ນີດ​ແລະ​ມີຫຼາຍຂັ້ນ​ຕອນ, ພຽງ​ແຕ່​ສີ​ມື​ປັ້ນ​ຮູບ ກໍ​ມີຫຼາຍ​ສິບ​ຊະ​ນິດ. ຫຼາຍ​ປີ​ມານີ້, ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ລານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 5 ແຫ່ງ​ຢູ່​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ລານ​ເຊີງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ກຳ​ເນີດ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໃຫ້​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ສິ​ລະ​ປະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສີ​ມື ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ແລະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສີ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນິ​ຍົມ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

图片默认标题_fororder_4

ການ​ປັ້ນ​ແປ້ງ​ແມ່ນ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ເມືອງ​ລານ​ຊ້ຽນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວີລຽງ​ແຂວງ​ຊ່ານ​ຊີ່ ສ​ປ ຈີນ ເຊິ່ງ​ມີ​ສີ​ມື​ປາ​ນີດ​ແລະ​ມີຫຼາຍຂັ້ນ​ຕອນ, ພຽງ​ແຕ່​ສີ​ມື​ປັ້ນ​ຮູບ ກໍ​ມີຫຼາຍ​ສິບ​ຊະ​ນິດ. ຫຼາຍ​ປີ​ມານີ້, ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ລານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 5 ແຫ່ງ​ຢູ່​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ລານ​ເຊີງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ກຳ​ເນີດ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໃຫ້​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ສິ​ລະ​ປະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສີ​ມື ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ແລະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສີ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນິ​ຍົມ​ສິ​ລະ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ.