បើកកម្មវិធី APP

ການ​ປະ​ກວດ​ນາງ​ງາມ​ສາກົນ​ຈີນ​ຄັ້ງ​ທີ 58

cri2018-09-14 16:51:22

ວັນ​ທີ 13 ກັນຍາ​ນີ້, ຜູ້​ສາວ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ກວດ​ນາງ​ງາມ​ສາກົນ​ຈີນຄັ້ງທີ 58 ​ໄດ້​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຢູ່​​ສ​ະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊ້ຽງຊ່ານ​ເມືອງ​ກຸ້ຍ​ລີ​ນ​​ເຂດ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈວ້າງກວາງຊີຈີນ ​ເຊິ່ງກາຍ​ເປັນພາບ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ.

 

图片默认标题_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500020%5c1%5c9500020_1_1_206a6cca-dbf6-44d3-af23-090c469cded9

图片默认标题_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500020%5c1%5c9500020_1_1_75ae9e60-1cc6-4c46-8d16-f65853c3254a

图片默认标题_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500020%5c1%5c9500020_1_1_a12be369-1436-4849-8710-5d718d654e63