ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ເມືອງ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ເຂດກວາງ​ຊີ​ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​​ດ້ວຍປາ

cri2018-10-11 16:33:12

图片默认标题_fororder_1

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

图片默认标题_fororder_2

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

图片默认标题_fororder_3

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

图片默认标题_fororder_4

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

图片默认标题_fororder_5

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

图片默认标题_fororder_6

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

图片默认标题_fororder_7

ວັນ​ທີ 10 ຕຸ​ລານີ້, ເມືອງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົ​ນ​ເອງ​ເຜົ່າ​​ຕ່າງໆ​ລົງ​ເຊີ້ງ​ນະ​ຄອນ​ກຸ້ຍ​ລິນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາ​ງ​ຊີຈີນ​ໄດ້​ຈັດ​ເທດ​ສະ​ການ​ງານ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ປາ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ສີ​ມື​ຈັບ​ປາດັ້ງ​ເດີມ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາ​ຫານ​ລາບ​ປາ​ດິບ, ງານ​ລ້ຽງ​ຮ້ອຍ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.