ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ສອງ​ຕຶກ​ຮ່ວມຂັ້ນ​ໄດ​ດຽວ​ກັນ

CRI2018-10-12 15:14:48

图片默认标题_fororder_764928741

ຢູ່​ຄຸ້ມ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ໜານ​ໜິງ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາງ​ຊີ, ມີ​ຕຶກ​ສອງຫຼັງ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ໃດ​ດຽວ​ກັນ, ເປັນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ ແລະ ​ແປກແທ້ໆ.

图片默认标题_fororder_1862211967

ຢູ່​ຄຸ້ມ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ໜານ​ໜິງ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາງ​ຊີ, ມີ​ຕຶກ​ສອງຫຼັງ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ໃດ​ດຽວ​ກັນ, ເປັນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ ແລະ ​ແປກແທ້ໆ.

图片默认标题_fororder_2043230041

ຢູ່​ຄຸ້ມ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ໜານ​ໜິງ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ເຜົ່າ​ຈ້ວງກວາງ​ຊີ, ມີ​ຕຶກ​ສອງຫຼັງ​ຮ່ວມ​ຂັ້ນ​ໃດ​ດຽວ​ກັນ, ເປັນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ ແລະ ​ແປກແທ້ໆ.