ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ຫຸ່ນ​ຍົນ​ຊັບ​ຊ້ອນເຄື່ອງ​ມີ​​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ

cri2018-11-09 16:23:34

图片默认标题_fororder_1123686390_15417225547481n
ວັນ​ທີ 8 ພະ​ຈິກ​ນີ້, ຫຸ່ນ​ຍົນ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ສາງເຄື່ອງ. ໃນ​ສາງ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ປະ​ມານ 30.000 ຕາ​ແມັດ​ຂອງ​ເຂດ​ນິ​ຄົມ​ຈໍ​ລະ​ຈອນ​ສິນ​ຄ້າ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ເວີ້ຍ​ໄລ​ນະ​ຄອນ​ອູ​ຊີ​ແຂວງ​ຈ່ຽງ​ຊູ​ຈີນ, ຫຸ່ນ​ຍົນ​ປະ​ມານ 700 ເຄື່ອງ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ອະ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ຫຸ່ນ​ຍົນ​ແຕ່​ລະ​ໂຕ​ສາ​ມາດ​ຫຼີກ​ກັນ​ໄດ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ສາກ​ໄຟ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ຍ້ອນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຫຸ່ນ​ຍົນ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ເຄື່ອງ​ໄວ​ກວ່າ​ເກົ່າ 3 ເທົ່າ.

图片默认标题_fororder_1123686390_15417225546481n
ວັນ​ທີ 8 ພະ​ຈິກ​ນີ້, ຫຸ່ນ​ຍົນ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ສາງເຄື່ອງ. ໃນ​ສາງ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ປະ​ມານ 30.000 ຕາ​ແມັດ​ຂອງ​ເຂດ​ນິ​ຄົມ​ຈໍ​ລະ​ຈອນ​ສິນ​ຄ້າ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ເວີ້ຍ​ໄລ​ນະ​ຄອນ​ອູ​ຊີ​ແຂວງ​ຈ່ຽງ​ຊູ​ຈີນ, ຫຸ່ນ​ຍົນ​ປະ​ມານ 700 ເຄື່ອງ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ອະ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ຫຸ່ນ​ຍົນ​ແຕ່​ລະ​ໂຕ​ສາ​ມາດ​ຫຼີກ​ກັນ​ໄດ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ສາກ​ໄຟ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ຍ້ອນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຫຸ່ນ​ຍົນ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ເຄື່ອງ​ໄວ​ກວ່າ​ເກົ່າ 3 ເທົ່າ.

图片默认标题_fororder_1123686390_15417225547021n

ວັນ​ທີ 8 ພະ​ຈິກ​ນີ້, ຫຸ່ນ​ຍົນ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ສາງເຄື່ອງ. ໃນ​ສາງ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ປະ​ມານ 30.000 ຕາ​ແມັດ​ຂອງ​ເຂດ​ນິ​ຄົມ​ຈໍ​ລະ​ຈອນ​ສິນ​ຄ້າ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ເວີ້ຍ​ໄລ​ນະ​ຄອນ​ອູ​ຊີ​ແຂວງ​ຈ່ຽງ​ຊູ​ຈີນ, ຫຸ່ນ​ຍົນ​ປະ​ມານ 700 ເຄື່ອງ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ອະ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ຫຸ່ນ​ຍົນ​ແຕ່​ລະ​ໂຕ​ສາ​ມາດ​ຫຼີກ​ກັນ​ໄດ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ສາກ​ໄຟ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ຍ້ອນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຫຸ່ນ​ຍົນ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ເຄື່ອງ​ໄວ​ກວ່າ​ເກົ່າ 3 ເທົ່າ.