ຕາລາງລາຍການ FM93Mhz

ຈີນໃຊ້ມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳຂອງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງ

2022-06-21 13:08:15 ​ຊີ​ອາ​ໄອ

ປີ 2022 ຈີນມີນັກສືກສາທີ່ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງນັ້ນເຖິງ 10 ລ້ານ 7 ແສນ 6 ໝື່ນຄົນ, ເປັນສະຖິຕິສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ເຊິ່ງກະຊວງແຮງງານແລະປະກັນສັງຄົມຂອງຈີນໄດ້ປະກາດຈົດໝາຍໄປຍັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽຈົບໂຮງຮຽຊັ້ນສູງໃນປີ 2022 ໂດຍໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳຕໍ່ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳແລະສ້າງພາລະກິດສ່ວນຕົຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

ຫຼາຍທ້ອງຖີ່ນຂອງຈີນກໍ່ເຮັດອອກມາດຕະຖານທຸກຢ່າງ  ເຊັ່ນຊ່ວຍແກ້ໄບັນຫາເຊົາຫ້ອງຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ມັກຈະພົບພໍ້ຂອງຜູ້ກ່ຽວເພື່ອຮັບປະກັນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳຂອງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ.