ລາຍຮັບຈາກການຈຳໜ່າຍຂອງຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝຂອງຈີນໃນປີ2023ເພີ່ມຂຶ້ນ9,8%

2024-02-12 16:30:35 cri

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກອົງການສ່ວຍສາອາກອນແຫ່ງຊາດຈີນແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ປີ2023,ລາຍຮັບຈາກການຈຳໜ່າຍຂອງຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝຂອງຈີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ9,8%, ອັດຕາສ່ວນກວມລວມຍອດມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍຂອງວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ0,5%ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ2022.

   ອີງຕາມຕົວເລກໃບບິນມູນຄ່າເພີ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ປີ2023, ລາຍຮັບຈາກການຈຳໜ່າຍຂອງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດອຸປະກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ6,4%ເມື່ອທຽບໃສ່ ປີ2022, ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບຈາກການຈຳໜ່າຍຂອງຂະແໜງການກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກ3ຊະນິດໃໝ່ຄື ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແບັດເຕີຣີລີຊຽມໄອເອັນສ(lithium-ions battery)ແລະແບັດເຕີຣີພະລັງງານແສງຕາເວັນລວມທັງໝົດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ22,4%.