ຈີນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງການບິນຂອງເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່C919ທີ່ຕື່ມເຊື້ອໄຟການບິນທົດແທນປະເພດທາດແຫຼວເປັນຄັ້ງທຳອິດ

2024-06-06 12:33:15 criວັນທີ5ມິຖຸນານີ້, ເຮືອບິນຂະໜາດນ້ອຍARJ21ລຳໜຶ່ງ ແລະເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ C919 ລຳໜຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດເຮືອບິນການຄ້າຈີນຈຳກັດຫຼືCOMACຕ່າງໄດ້ບິນຂຶ້ນຈາກສະໜາມບິນຜູຕົ່ງນະຄອນຊຽງໄຮ້ແລະສະໜາມບິນຕົ່ງຢິງແຂວງຊ່ານຕົ່ງ, ຫຼັງຈາກບິນໄດ້ເວລາ1ຊົ່ວໂມງປາຍແລ້ວໄດ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ການບິນສະແດງດ້ວຍການໃສ່ເຊື້ອໄຟການບິນແບບຍືນຍົງຫຼືSAFເປັນຄັ້ງທຳອິດຢ່າງຈົບງາມ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະມັດຖະນະທີ່ດີໃນດ້ານການບິນຂອງເຮືອບິນການຄ້າສອງລຸ້ນທີ່ຈີນຜະລິດຫຼັງຈາກຕື່ມເຊື້ອໄຟSAF.SAFເປັນເຊື້ອໄຟການບິນທົດແທນປະເພດທາດແຫຼວຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜະລິດດ້ວຍວັດຖຸດິບໝູນວຽນ, ເຊິ່ງວັດຖຸດິບອາດຈະເປັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເສດໄຂມັນ,ຂີ້ເຍື້ອຈາກກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ແລະພືດພະລັງງານເປັນຕົ້ນ, ຍັງອາດຈະເປັນເຊື້ອໄຟສັງເຄາະທີ່ຜະລິດດ້ວຍກາກບອນໄດອົກຊິດທີ່ດັກຈັບຈາກອາກາດຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສາຫະກຳ. ເມື່ອທຽບກັບເຊື້ອໄຟການບິນແບບດັ້ງເດີມແລ້ວ, SAF ແມ່ນສາມາດຫຼຸດການລະບາຍກາກບອນສູງສຸດເຖິງ80%.