ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ລະ​ບົບຂັບ​ລົດ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ​ຈອດ​ລົດ​ໄດ້

cri2018-07-30 16:10:11

 

  ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ແຄບ​ເກີນ​ໄປ, ​ເອົາ​ລົດ​ເຂົ້າ​ຈອດ​ຊິ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເຕັກ​ນິກ​ຂັບ​ລົດ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ສາ​ມາ​ດ​ຊ່ວຍ​ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ແລະ​ຈອດ​ລົດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ບ່ອນ​ເຂົ້າ​ທີ່​ໄດ້​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ແລ້ວ.

Not Found!(404)