ອ່ານ​ຂ່າວ​ລະ​ອຽດ APP

ເຮືອ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່​ຟູ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢາງ​ຊີ​ກຽງ

cri2018-07-31 16:31:22

ສ​ປ ຈີນ, ໄດ້​ເຫັນ​ເຮືອ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່​ຟູ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດຫຼາຍ​ລຳ​ກຳ​ລັງ​ທາວ​ເອົາ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່​ຟູ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢາງ​ຊີ​ກຽງ​ຕອນ​ວ້ານ​ໂຈ່ວ.

ຂ່າວ​ແຈ້ງວ່າ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່​ນ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່​ຟູ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ເຮືອ​ທີ່​ມີ​ເຕັກ​ນິກ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ,ເຮືອ​ອະ​ນາ​ໄມ, ລົດ​ຍົກ ແລະ​​ອຸ​ປະ​ກອນອື່ນໆໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ກົມ​ກຽວ​ກັນ​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່​ຟູ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ເຖິງ100%. ໃນ​ໄລ​ຍະ​ນ້ຳ​ຂຶ້ນ, ການ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສາ​ມາດ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ປະ​ມານ300 ໂຕນ​ຕໍ່​ມື້​ຕາມ​ສາຍນ້ຳ​ຢາງ​ຊີ​ກຽງ.

Not Found!(404)