ການ​ຂຽນ​ງາມ​ແລະ​ການ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ແບບ​ຈີນ(ສຽງ)

(GMT+08:00) 2012-03-13 16:29:44     cri


ວິໄລວັນກັບແມ່

ໃນ​ເວລາ​ວິ​ໄລ​ວັນ​ຍັງ​ນ້ອຍ, ພໍ່​ແມ່ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ບ່ອນທີ່​ຫ່າງ​ໄກ,​ແມ່​ຕູ້​ເປັນ​ຜູ້ແບ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລວິ​ໄລ​ວັນຕະຫຼອດ. ​ແມ່​ຕູ້​ຂອງວິ​ໄລ​ວັນ​ເຄີຍ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ສຶກສາໃນ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່, ​​ເຖິງ​ວ່າຍາມ​ນັ້ນ​ອາຍຸ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເກືອບ 80 ປີ​ແລ້ວ, ​ແຕ່​ເພິ່ນ​ຍັງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ນຳ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ວິ​ໄລ​ວັນຫຼາຍ. ​

ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ວິ​ໄລ​ວັນ​ໄປ​ໂຮງຮຽນ​ອານຸບານ, ​​ເພິ່ນສອນວິ​ໄລ​ວັນ​ເອງຢູ່​ເຮືອນ​ຕົນ​ເອງ, ​ລວມ​ທັງ​ການສອນ​ອ່ານ​ສອນ​ຂຽນ​ຕົວໜັງສື, ​ນັບ​ເລກ, ສອນ​ຮ້ອງ​ເພງ, ​ແລະ​ສອນ​ກິລິຍາ​ມາລະຍາດ.

ຮອດ​ອາຍຸ 6 ປີ​, ວິ​ໄລ​ວັນກໍ່​​ໄດ້ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ປະ​ຖົມ​, ຄູບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ວິ​ໄລ​ວັນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄປ​ຮຽນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນອານຸ​ບານ​ມາກ່ອນ, ​ເພາະ​ວິ​ໄລ​ວັນຮູ້ຫຼາຍກວ່າ​ເດັກນ້ອຍຜູ້​ອື່ນ.

ນອກຈາກ​ສົ່ງ​ວິ​ໄລ​ວັນໄປ​ຮຽນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ແລ້ວ, ​ແມ່​ຕູ້ຍັງໄດ້​ສົ່ງ​ວິ​ໄລ​ວັນ​ໄປ​ຮຽນ​ຂຽນ​ງາມ​ແລະ​ແຕ້ມຮູບ, ​ເພາະ​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ວ່າ,​ເປັນ​ຄົນ​ຈີນ, ຕ້ອງ​ຮູ້​ວັດທະ​ນະທຳ​ບູຮານ​ຈີນ, ຂຽນ​ໜັງສື​ຕ້ອງ​ງາມ, ແຕ້ມ​ຮູບ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ງາມ, ​ກິ​ລິ​ຍາ​ມາ​ລະ​ຍາດ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ດີ. ວິ​ໄລ​ວັນ​​ເລີຍ​ໄດ້ຮຽນ​ຂຽນ​ງາມ​ແລະ​ຮຽນ​ແຕ້ມ​ຮູບ​ແບບ​ຈີນ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍປີ, ​ແລະ​ມັກຫຼາຍ.

ໃນ​ເວລາ​ວິ​ໄລ​ວັນອາຍຸ 10 ປີ, ​ແມ່​ຕູ້​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ, ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ, ພໍ່​ແມ່​ວິ​ໄລ​ວັນ​ເຫັນ​ວ່າ, ໜ້າ​ທີ່​ການຮຽນ​ຂອງ​ວິ​ໄລ​ວັນ​ໜັກ​ຢູ່​ແລ້ວ, ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ວິ​ໄລ​ວັນ​​ໄປຮຽນ​ຂຽນ​ງາມ​ແລະ​ແຕ້ມຮູບ​ອີກ, ​ເພາະສອງ​ອັນ​ນີ້ບໍ່​​ໄດ້​ບັນຈຸ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ສອບ​ເສັງ. ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ, ວິ​ໄລ​ວັນກໍ່​ໄດ້​ເຊົາ​ຮຽນ​ການ​ຂຽນ​ງາມ​ແລະ​ແຕ້ມຮູບ.1 2 3 4