ການ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ

(GMT+08:00) 2012-06-07 11:15:09     cri

ແຕ່​ກ່ອນ, ມີ​ເຫຼັກ​ກ້ອນ​ໜຶ່ງ, ຖືກປະ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ຢູ່​ແຈ​ເຮືອນ​ຢ່າງ​ມິດ​ງຽບແຕ່​ດົນ​ແລ້ວ.

ມີ​ມື້​ໜຶ່ງ, ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ຂອງ​ໄດ້​ເອົາ​ມັນ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ເຕົາ​ໄຟ, ມັນ​ຮູ້​ສຶກ​ຮ້ອນ​ຫຼາຍ​ຈົນອົດບໍ່​ໄດ້, ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ນຳ​ເຕົາ​ໄຟ​ວ່າ: "ອ້າຍ​ເຕົາ​ໄຟ​ເອີຍ, ຂໍ​ໃຫ້​ອ້າຍ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ລົງ​ຈັກ​ໜ້ອຍ​ໄດ້​ບໍ່?"

ອ້າຍ​ເຕົາ​ໄຟ​ໃຈ​ອ່ອນ, ອີ​ຕົນ​ມັນ​ຫຼາຍ, ເລີຍ​ເຫັນ​ດີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ອ່ອນລົງ.

ບຶດ​ດຽວ, ເຫຼັກ​ກ້ອນ​ນີ້​ກໍ​ຖືກ​ຄີບ​ອອກ​ຈາກ​ເຕົາ​ໄຟ, ໄປ​ວາງ​ໄວ້​ເທິງ​ເຫຼັກ​ໜ້າ​ທັ່ງ, ຖືກ​ຄ້ອນ​​ເຫຼັກທຸບ​ຕີ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ. ບໍ່​ພໍ​ບຶດ, ​ກ້ອນເຫຼັກ​ກໍ​ທົນ​ບໍ່​ໄຫວ​ອີກ​ແລ້ວ, ຈຶ່ງ​ອ້ອນວອນ​ນຳ​ຄ້ອນ​ເຫຼັກ​ວ່າ: "ອ້າຍ​ຄ້ອນ​ເອີຍ, ຂໍ​ໃຫ້​ອ້າຍ​ຕີ​ຊ້າ​ແດ່, ຄ່ອຍ​ແດ່​ໄດ້​ບໍ່? ຢ່າ​ສູ່​ໃຫ້​ນ້ອງ​ເຈັບ​ຫຼາຍ."

ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ດັ່​ງ​ກ່າວ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ້ອນ​ຕີ​ອີ​ຕົນ​ເຫຼັກ​ກ້ອນ​ນີ້​ຫຼາຍ, ເລີຍ​ເຫັນ​ດີປະຕິບັດ​ຕາມ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ເຫຼັກ​ກ້ອນ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ກໍ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ​ແລ້ວ.

ແຕ່​ວ່າ, ຜ່ານ​ໄປ​ບໍ່​ດົນ, ເຫຼັກ​ກ້ອນ​ນີ້​ກໍ​ເຂົ້າ​ຂີ້​ໝ້ຽງ, ກາຍ​ເປັນ​ເຫຼັກ​ເສດ​ກ້ອນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໃຊ້​ການ​ບໍ່​ໄດ້, ແລ້ວ​ຖືກ​ສົ່ງກັບ​ຄືນ​ໂຮງ​ງານ​ໄປ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ​ໃໝ່.

ເມື່ອ​ເຫຼັກ​ກ້ອນ​ນີ້​ສົ່ງ​ກັບ​ເມືອ​ໂຮງ​ງານ​ແລ້ວ, ກໍ​ພົບ​ກັບ​ເຕົາ​ໄຟ​ແລະ​ຄ້ອນ​ຕີ​ອີກ, ມັນ​ອຸ​ທານ​ອອກ​ມາ​ວ່າ: "ໂອ່! ດຽວ​ນີ້, ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ, ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ວິດ, ມີ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ບາງ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ຫຼົບ​ຫຼີກບໍ່​ສາມາດ​ຈະໄດ້, ມີ​ແຕ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ, ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ​ຕ່າງໆ​ໄດ້."


1 2