ເຖິງ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂ້ອຍ, ຂ້ອຍ​ກໍ່​ບໍ່ຄຽດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ

(GMT+08:00) 2014-03-26 18:42:33     cri
​ເຈົ້າບໍ່ຫ່ອນ​ຈະ​ເຫັນ​ຂ້ອຍ ​ໃນ​ເວລາ​ຂ້ອຍ​ຮັກ​ເຈົ້າຫຼາຍທີ່​ສຸດ
​ເພາະວ່າ, ຂ້ອຍ​ຮັກ​ເຈົ້າຫຼາຍທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ເວລາ​​ຂ້ອຍບໍ່​ສາມາດ​ເຫັນ​ເຈົ້າ
​ເຈົ້າ​ບໍ່ຫ່ອນ​ຈະ​ເຫັນ​ຂ້ອຍ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຫງ່ວມ​ເຫງົາ​ທີ່​ສຸດ
​ເພາະ​ວ່າ, ຂ້ອຍ​ຮູ້ສຶກ​ຫງ່ວມ​ເຫງົາ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ເວລາ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຫັນ​ເຈົ້າ

ຂ້ອຍ​​ໄດ້​​ເຊື່ອງຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້
ຂ້ອຍ​ໄດ້ປິດບັງຮອຍ​ແປ້ວ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຂອງ​ຕົນ
ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຟ້າ​ຝົນ​ລົມ​ແດງ​ບົນ​ເສັ້ນທາງ​ຊີວິດ

ຖ້າວ່າ ບົນ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ມາ ​
ສາມາດ​ມີ​ເຈົ້າຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ຂ້ອຍ
ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ໂຊກ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ສຳລັບ​ຂ້ອຍ1 2