ເດັດໃບຊາກ່ອນບຸນຊິ່ງໝິງ

2022-03-30 15:38:48 CRI


    ເມື່ອບຸນຊິ່ງໝິງໃກ້ຈະໝູນວຽນມາເຖິງນີ້, ສວນປູກໃບຊາຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຈີນໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ່ເດັດໃບຊາກ່ອນບຸນຊິ່ງໝິງ, ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກຊາໄດ້ເລັ່ງການເດັດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດໃບຊາໃໝ່, ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າຕະຫຼາດ.