ໃຫ້ໄວໜຸ່ມສາດສ່ອງລັດສະໝີ

2022-05-04 13:51:05 cri

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຊາວໜຸ່ມໄດ້ວຽນມາເຖິງນີ້, ຄວາມເຄົາລົບທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ກໍຄືການເຜົາໄໝ້ຕົນເອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. ຂໍໃຫ້ພ້ອມກັນສູ້ຊົນ ເພື່ອເພີ່ມລຳແສງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ໄດ້ສາດສ່ອງລັດສະໝີຕໍ່ໄປ.