ສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ອ້ອມແອ້ມຄ້າຍໃຫຍ່ພູໂຈໂມລັງມາ

2022-05-11 16:36:15 cri

ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດພູໂຈໂມລັງມາທາງວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ພາລະໜ້າທີ່ຢູ່ຈອມພູສູງສຸດ” ກຳລັງດຳເນີນການສຳຫຼວດວິທະຍາສາດຢູ່ຕາມເຂດພູໂຈໂມລັງມາ. ຢູ່ບໍລິເວນຄ້າຍໃຫຍ່ພູໂຈໂມລັງມາ ຈະໄດ້ເຫັນສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢ່າງສະບາຍໆ ຢູ່ໃຕ້ທ້ອງຟ້າສີຄາມທີ່ສວຍງາມ.