(ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ວັນໂທລະຄົມໂລກ) ສຳຜັດເຖິງຄວາມງາມຂອງດິຈິຕອນໃນການກະເສດ

2022-05-17 19:50:59 cri


ລົດໄຖນາແບບອັດສະລີຍະທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ລົດດຳນາອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ຍົນພົ່ນຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີໂດຍບໍ່ມີຄົນຂັບ, ໂຮງກ້າເບ້ຍແບບອັດສະລີຍະ…ຢູ່ຕາມທົ່ງນາອັນກວ້າງສຸດສາຍຕາຂອງປະເທດຈີນ, “ເຄື່ອງຈັກອັດສະລີຍະ” ນັບມື້ນັບຫຼາຍໄດ້ຊ່ວຍແຮງງານຄົນເຮົາ ໂດຍໄດ້ຊັກນຳການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ອັນເປັນການວາດພາບໃໝ່ແຫ່ງການສ້າງຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນ.

ລົດດຳນາທີ່ມີລະບົບນຳທາງເປີຍໂຕພວມປະຕິິບັດງານ ຢູ່ແຂວງເຮີຍລົງຈ່ຽງ ພາກເໜືອສຸດຂອງຈີນໃນເດືອນພຶດສະພາ

 

  ລົດໄຖນາທີ່ມີແຮງມ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແບບອັດສະລີຍະກຳລັງໄຖນາ ຢູ່ນະຄອນຊິ່ງຕາວ ແຂວງສ່ານຕົ່ງ ພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນໃນເດືອນມີນາ

ຢູ່ແຂວງສານຊີ່ ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ ນໍາໃຊ້ຍົນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ປະມານ 10 ນາທີ ກໍສຳເລັດວຽກງານພົ່ນຢາປາບສັດຕູພືດໃນນາເກືອບໜຶ່ງເຮັກຕາ.

ຢູ່ໂຮງກ້າເບ້ຍແບບອັດສະລີຍະທີ່ແຂວງຈ່ຽງຊີ່ ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ພະນັກງານເຕັກນິກກະສິກຳພວມກວດເບິ່ງສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກ້າ.

ເຄື່ອງຈັກກະເສດອັດສະລີຍະແບບບໍ່ມີຄົນຂັບເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ