ອຸດສາຫະກຳສີຂຽວຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ

2022-08-11 16:54:17 CRI


    ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເມືອງຮັ້ນຢິ່ນນະຄອນອ່ານຄັ່ງແຂວງສ້ານຊີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ອອກແຮງພັດທະນາອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ, ເຊັ່ນ, ອາຫານປອດສານເຄມີ, ການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງປອດມົນລະພິດ ແລະອື່ນໆ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງອຸດສາຫະກຳໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນທີ່ດີ.