ນາເຂົ້າປ່ຽນເປັນສີຄຳ ຊາວນາຮີບຮ້ອນເກັບກ່ຽວ

2022-09-20 11:17:17 CRI

 

    ປັດຈຸບັນ, ແຂວງຈ່ຽງຊີ່ ພາກໃຕ້ຂອງຈີນໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະເຂົ້ານາສຸກເຫຼືອງ. ຊາວນາທ້ອງຖິ່ນຮີບຮ້ອນເກັບກ່ຽວ ແລະ ຕາກເຂົ້ານາ.