ຕາກຜົນເກັບກ່ຽວ

2022-10-10 16:46:26 CRIເມື່ອຮອດເດືອນຕຸລາ, ຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຈີນ, ຊາວກະສິກອນໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ, ຕາກສາລີ ເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ, ຢູ່ຕາມຊົນນະບົດໄດ້ມີພາບວິວສີຄຳເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຜົນເກັບກ່ຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ.