ເຂົ້າບະເລອອກກິ່ງກ້ານໃນລະດູໜາວ ກາຍເປັນພາບສີຂຽວທີ່ສວຍງາມ

2022-11-29 15:48:15 cri

    ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະຊົນນະບົດຈີນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ນັບມາຮອດວັນທີ 21 ພະຈິກນີ້, ເຂົ້າບະເລພັນລະດູໜາວໄດ້ສຳເລັດການຫວ່ານກ້າຫຼາຍກວ່າ 98% ແລ້ວ. ເຂົ້າບະເລພັນລະດູໜາວຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆໄດ້ອອກກິ່ງກ້ານ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວທີ່ສວຍງາມ, ສະພາບການເຕີບໂຕແມ່ນໜ້າຊົມຊື່ນຍິນດີ.