ພູຊີ່ເຊຍເມືອງນານກິ່ງຮອດຍາມຊົມໃບໄມ້ມະໂພວສວຍງາມທີ່ສຸດ

2022-12-16 14:54:35 cri

ຮອດເວລາທ່ຽວຊົມໃບໄມ້ມະໂພວສວຍງາມທີ່ສຸດໃນຮອບປີ, ພູຊີ່ເຊຍເມືອງນານກິ່ງ ແຂວງຈ່ຽງຊູ່ຈີນ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ເຂດທ່ຽວຊົມໃບໄມ້ມະໂພວສວຍງາມທີ່ສຸດຢູ່ຈີນ, ໃບໄມ້ມະໂພວກາຍເປັນສີແດງ ຄ້າຍຄືກັບພະອາທິດກຳລັງຕົກດິນ, ເປັນພາບສວຍສົດງົດງາມທີ່ສຸດ.