ຫຼິ້ນກິລາຢູ່ເທິງນໍ້າກ້ອນດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ

2022-12-29 15:05:20 CRI

    ບັນຍາກາດລະດູໜາວໃນປະເທດຈີນນັບມື້ນັບເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນ, ແມ່ນ້ຳລໍາເຊ, ດິນບໍລິເວນນໍ້າຕ່າງໆກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນທີ່ແໜ້ນໜາ,  ຍາມທີ່ຫຼິ້ນກິລາຢູ່ເທິງນໍ້າກ້ອນມາຮອດແລ້ວ, ປະຊາຊົນແຫ່ງຕ່າງໆໄດ້ຫຼິ້ນກິລາຢູ່ເທິງນໍ້າກ້ອນດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ.