ໄປສະແດງງິ້ວຢູ່ຊົນນະບົດ ເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳສົ່ງຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນ

2023-01-04 16:39:22 CRIຕອນຕົ້ນປີໃໝ່ 2023, ເມືອງເຕີຊິ່ງນະຄອນຫູໂຈ່ແຂວງເຈີ້ຈ່ຽງຈີນໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳໄປສະແດງງິ້ວຢູ່ຊົນນະບົດ, ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດຊົມການສະແດງຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນຂັ້ນຮາກຖານອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ.