ອະນຸລັກຊ້າງອາຊີ

2023-01-06 16:22:23 cri


ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຈີນ, ມີທິມງານຊ່ວຍເຫຼືອຊ້າງອາຊີປ່າ, ເຮັດວຽກນີ້ເກືອບ 20 ປີແລ້ວ.  ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງແຍງຊ້າງ ຄືກັນກັບເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຕົນ.