ເສັ້ນທາງລົດໄຟມອມບາຊາ-ໄນໂຣບີ

2023-01-10 15:52:41 cri


ສິ່ງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດີກວ່າ 

ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊີວິດທີ່ດີກວ່າ


ບ່ອນທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟຢູ່ອາຟຣິກາສາຍນີ້ແລ່ນຜ່ານ

ມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ