ຂຸດເຈາະເອົາແກນນ້ຳກ້ອນຢູ່ພູຈູມູລັງມາ

2023-01-18 16:10:42 cri


ມະນຸດສາມາດຂຶ້ນສູ່ຈອມພູສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ