ເລື່ອງລາວຂອງຊ່າງພາບພິການຫູ ແລະປາກກືກ

2023-01-23 14:59:16 cri


ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຊີວິດທີ່ສົດໃສໄດ້ໂດຍບໍ່ຖືກຄ່ານິຍົມແບບດັ້ງເດີມກໍານົດ

ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມເອື້ອອາທອນສາມາດນໍາເອົາກາລະໂອກາດມາໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນ