ນັກສຶກສາຂອງບ້ານອາເຈີເຄີ່ກັບບ້ານເພື່ອສ້າງທຸລະກິດ: ບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ໃນໃຈຂ້ອຍມີຄວາມສະຫງົບສຸກ

2023-02-10 16:14:12 cri


ບ້ານອາເຈີເຄີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ, ຍ້ອນເປັນບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ກ່ອນປີ 2018, ບ້ານນີ້ແມ່ນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດມາໂດຍຕະຫຼອດ, ມີແຮງງານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງໄດ້ອອກຈາກບ້ານເພື່ອຫາວຽກຢູ່ນອກ.


ບ້ານເຮົາເປັນບ້ານນ້ອຍ ຊາວບ້ານເຫັນວ່າຫາກິນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານ ກໍເລີຍອອກໄປຫາວຽກຢູ່ນອກ


ປີ 2018, ທິມງານຊ່ຽວຊານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈົ່ງຊານໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານວາງແຜນການອາເຈີເຄີ່ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.