“ທ່າເຮືອແຫ້ງ”ທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວເພີ່ມພະລັງງານໃໝ່ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງຫຼາຍປະເທດ

2023-04-17 16:53:23 CRI


    ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃຕ້ແມ່ນສະຖານີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕົ້ນຕໍຂອງຕອນຜ່ານເມືອງລາວຂອງທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ, ໃກ້ກັບຊາຍແດນລາວ ກັບ ໄທ. ຍ້ອນມີທີ່ຕ້ອງທີ່ເປັນທ່າແຮງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃຕ້ໄດ້ກາຍເປັນ “ທ່າເຮືອແຫ້ງ” ຂອງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າລະຫວ່າງຈີນ, ລາວ ແລະ ໄທ.