“ກຸ່ມເຮືອນນ້ອຍແຫ່ງຄວາມສຸກ”ສ້າງໄວຊະລາທີ່ຜາສຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງຢູ່ຊົນນະບົດ

2023-04-22 16:05:24 CRI


    ຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເມືອງຜິງຊ່ຽງແຂວງເຫີເປີຍຈີນໄດ້ຈັດສັນກຸ່ມເຮືອນຫວ່າງຢູ່ຊົນນະບົດ, ນຳໃຊ້ຮູບແບບທີ່ “ເຕົ້າໂຮມຜູ້ອາຍຸສູງຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ, ຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ລ້ຽງດູຜູ້ອາຍຸສູງເປັນກຸ່ມ”, ຜ່ານການບໍລິຈາກທາງສັງຄົມ, ການລະດົມທຶນຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຈາກງົບປະມານຂັ້ນເມືອງ ແລະອື່ນໆ, ໄດ້ສ້າງ “ກຸ່ມເຮືອນນ້ອຍແຫ່ງຄວາມສຸກ” 300 ກວ່າແຫ່ງ, ປະກອບມີຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງລື່ນເລີງ ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະລ້ຽງດູແບບລວມສູນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງທັງຫຼາຍ.