ຊົງອ່ານ: “ຕົວເມືອງອະນາຄົດ” ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການປະດິດສ້າງໃໝ່

2023-05-11 11:07:31 CRI


    ຊົງອ່ານ ເຊິ່ງເປັນ “ຕົວເມືອງອະນາຄົດ” ເປັນເຂດໃໝ່ລະດັບຊາດທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງເຮີເປີຍ ພາກເໜືອຂອງຈີນ, ຕັ້ງຢູ່ເຂດໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ນະຄອນທຽນສິນເປັນຕົ້ນ. ຖ້າຍືນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນຊົງອ່ານທີ່ກວ້າງ 1.770 ກິໂລຕາແມັດ, ທ່ານສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມອັດສະລິຍະ, ສີຂຽວ, ການປະດິດສ້າງໃໝ່ເຊິ່ງເປັນນາມບັດຂອງຊົງອ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ.