ກວ່າຈະສ້າງຮູບເງົາເລື່ອງໜຶ່ງສໍາເລັດມັນບໍ່ທໍາມະດາ

2023-07-25 10:11:58 CRI

 

    ທ່ານຜູ້ຊົມອາດຈະເຄີຍໄດ້ເບິ່ງຮູບເງົາ ຫຼື ລະຄອນໂທລະພາບກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວບູຮານຂອງຈີນ ເຊັ່ນ: ຈິນຊີຮົງເຕ້, ສາມກົກ ແລະອື່ນໆມາແລ້ວ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຮູບເງົາ ແລະ ລະຄອນໂທລະພາບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖ່າຍທໍາຢູ່ໃສແລະຖ່າຍທໍາຄືແນວໃດ? ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະພາທ່ານໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຖ່າຍທໍາຮູບເງົາ ແລະ ລະຄອນໂທລະພາບຂອງຈີນ.