ເມືອງແຫ່ງຜີສາດ, ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ທໍາມະຊາດສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເບິ່ງໄດ້ຊົມ

2023-07-27 18:15:23 CRI


    ເມືອງແຫ່ງຜີສາດ, ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ທໍາມະຊາດສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເບິ່ງໄດ້ຊົມ.